Veelgestelde vragen

Algemeen

 • 1. Kan ik een rondleiding krijgen op de bouwplaats?

  Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het eerste huis zal na oplevering een bepaalde tijd toegankelijk ziin voor publiek.


 • 2. Wat houdt project Milestone in?

  Het gaat om de eerste bewoonbare 3D-geprinte woningen ter wereld! Dat zijn bijzonder vormgegeven gebouwen, die via een nieuw maakproces tot stand komen en die voldoen aan alle bouweisen die de wetgever daarvoor stelt, en alle comfort bieden die de bewoner van nu eist.


 • 3. Welke partijen participeren in Project Milestone? Wat is hun rol?

  Vesteda is afnemer van de woningen. In project Milestone participeren een aantal partijen die ook in het onderzoeksconsortium van de Technische Universiteit Eindhoven actief zijn. Voor dit project gaat het om de TU/e, Saint-Gobain Weber Beamix, Witteveen+Bos en Van Wijnen. Gemeente Eindhoven participeert in het project als aanbieder van grond en ondersteunt de totstandkoming van dit innovatieve product in procedures.


 • 4. Is Project Milestone uniek (in de wereld)?

  Ja, het gaat om de eerste bewoonbare 3D-beton geprinte woning in de wereld en voldoet daarom ook aan het Bouwbesluit.


 • 5. Wat zijn vergelijkbare projecten en wat zijn de verschillen?

  De projecten die in Europa zijn gemaakt, zijn allemaal demo-cases waarbij het niet gaat om bewoonbare huizen. De firma Winstar uit China heeft een aantal grote projecten gebouwd met behulp van 3D-printen waarbij 3D-printtechniek is gebruikt voor het produceren van prefab elementen. In het uiteindelijke gebouw doet niets meer denken aan 3D-printen. Het enkele jaren geleden aangekondigde project het 3D Printed Canal House in Amsterdam heeft niet geresulteerd in een bewoonbaar pand.


 • 6. Voor wat/wie is Project Milestone belangrijk?

  Bouwwereld en samenleving. Het is een manier om maatschappelijke verantwoord ondernemen invulling te geven. Het hele proces van ontwikkeling tot bouwen wordt gedigitaliseerd met de voordelen van: alles is geregistreerd, er gaat geen kennis verloren, optimaal gebruik van materiaal, verbeterde arbeidsomstandigheden, etc. De gemeente hoopt dat met de inzet van deze nieuwe techniek er een meer betaalbaar, duurzaam en vraaggericht woningaanbod zal ontstaan in Eindhoven.


 • 7. Hoe ziet de planning eruit en wanneer is de eerste woning gereed?

  Het ontwerp wordt omgevingsvergunnings gereed gemaakt, dit zal eerste helft 2019 zover zijn. Realisatie en oplevering van de woning eind 2019.


 • 8. Kunnen we ook woningen voor het buitenland bestellen?

  Na de realisatie van het eerste huis zal de kennis ook naar andere landen gedistribueerd worden.


 • 9. Wie kan ik benaderen als ik een project heb dat ik met 3D printen wil uitvoeren?

  Je kunt een e-mail sturen naar: milestone@vanwijnen.nl


Financiën

Techniek: 3D (beton) printen

 • 1. Wie gaat er printen?

  Het printen zal gebeuren door een samenwerking van TU/e en Saint Gobain Weber Beamix en Van Wijnen


 • 2. Hoe gaat 3D-betonprinten in zijn werk?

  Het beton, van een speciaal daarvoor ontwikkelde samenstelling, wordt met een robot op de plek gelegd waar het nodig is, zonder bekistingen en wapeningsvlechters. Bekijk de filmpjes van de TU/e


 • 3. Wat zijn de voordelen van 3D-betonprinten?

  Productiesnelheid/doorlooptijd van de bouw kan bij verdergaande automatisering veel korter. Democratisering van de maakindustrie. De grote vormvrijheid geeft ruimte aan creativiteit en inspraak (mass-costumization/industrieel maatwerk), gewenste wijzigingen zijn met paar drukken op de knop te realiseren. Leidt tot co-creatie met de eindgebruiker, die veel meer centraal komt te staan. Duurzaamheid: reductie grondstoffengebruik (geen bekisting nodig). 7 % van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van de betonindustrie. Dat kan duurzamer. De printer gebruikt precies zoveel beton als er nodig is voor het project en plaatst dat heel nauwkeurig: reductie in restmateriaal. Door het digitale proces nemen de faalkosten enorm af.


 • 4. Wat zijn de nadelen van 3D-betonprinten?

  Het is een techniek in ontwikkeling. Dat betekent dat elk project leerfases kent. Maar hoe meer projecten hoe minder leerfases er zullen zijn. Omdat de techniek nog in ontwikkeling is, zal er een mate van onvoorspelbaarheid zitten in de planning en de resultaten. Daarom moeten de juiste partijen vanaf het begin aan tafel zitten. De specialisten hierin zijn TU/e, Witteveen+Bos, Van Wijnen en Weber deze partijen kunnen zorgen voor snelle ontwikkeling van de techniek


 • 5. Hoe ziet het productieproces van de woningen eruit?

  De elementen worden in de printfabriek geprefabriceerd en op de bouw in elkaar gezet. De prefabricage in de fabriek gaat steeds verder bij woning 1 t/m 5. Met als eindambitie de laatste woning on-site te printen


 • 6. Waarom zou dit de gamechanger voor de bouw zijn?

  Het productieproces kan enorm worden versneld, waarmee bouwkosten (arbeidskosten) omlaag kunnen. Het vervangt (deels) de fysieke belastende arbeid van bouwvakkers. Minder faalkosten door digital engineering & construction Nieuwe samenwerking van partijen in de keten Ontwerpvrijheid door printen i.p.v. bekisten.


Voorgeschiedenis

 • 1. Hoe en wanneer is dit project ontstaan?

  Het project is ontstaan vanuit het consortium. Gedurende de DDW 2016 hebben de gemeente Eindhoven en de TU/e een intentieverklaring getekend om de eerste 3D-betongeprinte woning in Eindhoven te realiseren.


 • 2. Vanwaar die lange doorlooptijd?/Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd?

  Tijdens de Dutch Design Week najaar 2016 is de intentie uitgesproken dat de eerste 3d geprinte woning op eindhovense grond zal landen. Na die tijd is er doorgewerkt en geengineerd om de ambitie van een daadwerkelijk geprinte en bewoonbare woning volgens de huidige eisen van wet- regelgeving en van eindgebruiker ook echt te kunnen realiseren. Er is een consortium gevormd die hierin willen investeren. We hebben een plek gezocht, architect en er is een ontwerp gemaakt. Nu zijn we zover daadwerkelijk te starten.


Wonen in Milestone - Bosrijk